ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στα αγροτεμάχια μας εφαρμόζουμε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με ωφέλημα έντομα.


 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα μας ελέγχονται εργαστηριακά για να φτάνουν απολύτως ασφαλή στο τραπέζι σας.


 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Τα  δεδομένα καλλιέργειας μέσω του λογισμικού E-CERT είναι ορατά έως τον τελικό αγοραστή.

ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ

 

 

Agriculture cooperative of Psari, Crete - Greece - Copyright © 2017
Web Design and Web Development by MODUS DCS LTD